گرافیک

  • ست اداری وستا
  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • پوستر مستند پایتخت فهیمه فریمانه
  • طراحی بروشور فهیمه فریمانه شرکت تلاشگران کیمیا