نقاشی

  • تابلوی نقاشی رویایی قرمز اثر فهیمه فریمانه
  • پرتره آبستره آثر هنرمند فهیمه فریمانه ابعاد 35 در 45 تکنیک آکرلیک کاردک روی بوم
  • تابلو نقاشی پرتره مایا  اثر هنرمند فهیمه فریمانه
  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی کاراکتر شهربازی تندیس فهیمه فریمانه
  • تصویر سازی کودک فهیمه فریمانه فمیلی
  • تصویر سازی کودک فهیمه فریمانه فمیلی