لوگو شخصی

  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی لوگو  لوگوتایپ بی واسطه فهیمه فریمانه