فهیمه فریمانه

  • تابلوی نقاشی رویایی قرمز اثر فهیمه فریمانه
  • تابلو نقاشی پرتره مایا  اثر هنرمند فهیمه فریمانه
  • طراحی لایت باکس کافه رستوران تاک طراح فهیمه فریمانه
  • طراحی کاتالوگ وستا طراح گرافیک فهیمه فریمانه
  • طراحی ست اداری زرین جاودانه  طراح فهیمه فریمانه