طراحی لوگو

  • طراحی لایت باکس کافه رستوران تاک طراح فهیمه فریمانه
  • طراحی کاتالوگ وستا طراح گرافیک فهیمه فریمانه
  • طراحی ست اداری زرین جاودانه  طراح فهیمه فریمانه
  • ست اداری وستا
  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه
  • طراحی پوستر نمایشگاه بیست تصویر بیست روایت اثر فهیمه فریمانه