طراحی لوگو و آرم، فهیمه فریمانه،طراحی گرافیک

  • طراحی پوستر تبلیغاتی سمینار گروه استیری چین چینه اثر فهیمه فریمانه