طراحی پوستر

  • طراحی پوستر نمایشگاه بیست تصویر بیست روایت اثر فهیمه فریمانه
  • پوستر مستند پایتخت فهیمه فریمانه
  • طراحی پوستر شرکت چاپ و تبلیغاتی شین
  • پوستر تبلیغات صندوق قرض الحسنه ولایت اندیشه اثر فهیمه فریمانه
  • پوستر حقوق بشر
  • طراحی پوستر کفرانس بین المللی دانش سنتی برای حمایت از تنوع زیستی
  • پوستر اولین دوره مسابقات ملی دومینو